Назва:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМТЕК - Л"
Перевірка благонадійності та платоспроможності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМТЕК - Л"

Бажаєте отримати аналітичний звіт та дізнатись про платоспроможність і ділову репутацію цього підприємства? Надішліть запит на перевірку - це безкоштовно і ні до чого вас не зобовʼязує. Ми визначимо ціну і строк перевірки і повідомимо вам на email.

Профайл

Станом на: 16 жов 2019
Код ЄДРПОУ 21750188
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМТЕК - Л"
Статутний капітал 15 000 000,00 грн
Адреса 61013, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 9
Основний вид діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Стан зареєстровано
Дата створення 2005-06-07 00:00:00

СЕО & власники

Директор ЄРЕМЕЙЧУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(6 компаній на це імʼя)
Засновники
Засновані компанії

Контактна інформація

Телефон 380332247101
контактні відомості відсутні
Веб сайт контактні відомості відсутні
Опис бізнесу Коммерческие административные здания и бизнес-центры (услуги); Промышленные территории, территории для размещения производства (услуги);
Ключові слова відомості відсутні

Фінансовий стан

Станом на: 31 гру 2018
Одиниця виміру: тис. UAH. без десяткового знака
Виручка Всього активів Всього зобов’язань Чисті активи

Ключові фінансові показники

Одиниця виміру: тис. UAH. без десяткового знака
Показник на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р. на 31.12.2016 р. на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р.
Виручка
Розмір активів
Всього зобов’язань (у тому числі):
довгострокові зобов’язання (%)
поточні зобов’язання (%)
Чисті активи

Баланс

Одиниця виміру: тис. UAH. без десяткового знака
Актив на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р. на 31.12.2016 р. на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р.
Всього активи
Всього необоротні активи:
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос (%)
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Всього oборотні активи:
Запаси (у тому числі):
товари та готова продукція (%)
Поточні біологічні активи
Дебіторська торгова заборгованість
Дебіторська заборгованість перед бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Пасив на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р. на 31.12.2016 р. на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р.
Всього пасиви
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Інший капітал (резерви)
Неоплачений капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Всього довгострокові зобов’язання
Всього поточні зобов’язання:
Короткострокові кредити банків
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Торгова та інша кредиторська заборгованість (у тому числі):
за товари, роботи, послуги (%)
з бюджетом та страхування (%)
з оплати праці (%)

Фінансові результати

Одиниця виміру: тис. UAH. без десяткового знака
на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р. на 31.12.2016 р. на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р.
Виручка (товари, роботи, послуги)
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток (збиток)
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати
Операційний прибуток (збиток)
Інші доходи
Інші витрати
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Прибуток після оподаткування
Пробуємо завантажити мапу...